Is Ashwagandha wel of niet veilig?
woensdag 6 maart 2024

Is Ashwagandha wel of niet veilig?

Reactie op nieuws RIVM

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de mogelijk risico's van de volgende kruiden: Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha. In het nieuwsbericht, dat op 5 maart is verschenen, wordt het gebruik van deze kruiden afgeraden. Huperzia serrata en Tabernanthe iboga is niet van toepassing, omdat APB Holland deze artikelen niet in het assortiment heeft. Graag informeren wij jullie over het gebruik van onze producten: Ashwagandha 60 capsules alsook het Energie kruidencomplex 60 capsules die 200 mg Ashwagandha per één capsule bevat.

Wanneer Ashwagandha niet te gebruiken?

Ashwagandha is over het algemeen een veilig kruid, het is wel belangrijk alert te zijn bij gebruik van schildkliermedicijnen en antidepressiva. Gebruik het niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Om de veiligheid van consumenten te waarborgen is onderstaande waarschuwingstekst op zowel onze website, brochure als het etiket van APB Holland - Ashwagandha 60 capsules te vinden: "Houdt u zich aan de aanbevolen dosering, tenzij anders geadviseerd. Raadpleeg voor gebruik uw arts of apotheker bij schildklieraandoening en/of gebruik van schildklierhormonen, bij gelijktijdig gebruik met antidepressiva en bij geval van zwangerschap, lactatie of ziekte."

Ashwagandha en de lever?

Vorig jaar kwam de invloed van Ashwagandha op de lever in het nieuws tijdens een uitzending van BOOS op 9 maart 2023. Het ging om zeer zeldzame gevallen, waarbij leverproblemen optraden tijdens het gebruik van Ashwagandha. Er is nog geen wetenschappelijk verband gelegd tussen Ashwagandha en het effect op de lever. Vandaar dat deze waarschuwingstekst nog niet op de verpakking te vinden is. Hierin adviseren wij om alert te zijn bij overgevoeligheid van de lever of een leveraandoening. Het is namelijk nog onduidelijk of de gemelde gevallen direct gerelateerd zijn aan Ashwagandha of dat er andere factoren in het spel waren, zoals gebruik van andere middelen, medicijngebruik of een ziekte.

Toepassingen waar Ashwagandha voor gebruikt kan worden

Ashwagandha staat bekend als natuurlijke rustgever en behoort tot de adaptogene kruiden. Tijdens drukke werkzaamheden kun je sneller geïrriteerd of prikkelbaar zijn.* Adaptogenen zijn stoffen die het lichaam in staat stelt om zich beter aan te passen aan stressvolle situaties.* Ashwagandha is een kruid dat rustgevend en ontspannend werkt, waardoor het helpt bij het behoud van een goede geestelijke balans en bijdraagt aan (hersen- en zenuwfuncties betrokken bij) concentratie en geheugen.* Tevens heeft Ashwagandha ook een gunstige invloed op de mannelijke vruchtbaarheid*.

*= Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

Recent verscheen er een uitgebreid artikel met wetenschappelijke onderbouwing over het gebruik van Ashwagandha op de website van gezondheid professional Juglen Zwaan. Je leest het hier

Vervolgstappen NPN Branche organisatie

De overkoepelende bracheorganisatie NPN is geschrokken van het feit dat RIVM deze berichtgeving naar buiten heeft gebracht over Ashwagandha, terwijl er weinig wetenschappelijke onderzoek beschikbaar is over de negatieve effecten van Ashwagandha. NPN neemt contact op met RIVM en de opdrachtgever VWS voor opheldering. NPN verzamelt nu meer veiligheidsdata over Ashwagandha en neemt deze mee in het gesprek.

Overig:
De bericht geving over Huperzia serrata en Tabernanthe iboga is niet van toepassing, omdat APB Holland deze artikelen niet in het assortiment heeft. Ashwaghanda staat op de positieve lijst van Nederland en diverse EU-lidstaten. Alleen in Denemarken en Litouwen is het kruid niet toegestaan.

Wanneer er nieuwe informatie naar buiten komt over de toepassing en veiligheid van het gebruik van supplementen met Ashwagandha, dan infomeren wij jullie hier graag over.

Terug naar het blog